Bütün Oturumlar için Zoom ID : 466 212 08 08 Şifre : artvincon

KONUŞMACILAR

Dr. Cem GENÇOĞLU
1977 yılında Korgan’da doğdu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda psikolojik danışmanlık ve yöneticilik yaptı. 2012 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesine öğretim üyesi olarak atandı. Dil eğitimi için İngiltere University of Sussex’e gönderildi. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve Rektör Danışmanlığı gibi idari görevlerde bulundu. YÖK, ÖSYM ve TÜBİTAK’ta çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2014 yılında yarı zamanlı olarak MEB Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Merkezi Zagrep´te bulunan Güney Avrupa Girişimcilik Eğitimi Merkezinde (SEECEL) T.C. Millî Eğitim Bakanlığını yönetim kurulu üyesi olarak temsil etti. Avrupa Konseyi Eğitimde Etik Şeffaflık ve Dürüstlük Platformu (ETINED), OECD Erken Çocukluk Eğitimi Network Komitesi (ECEC), Avrupa Eğitim Politikası Danışmanlar Ağı (EPAN), UNESCO Türkiye genel kurul üyeliği gibi uluslararası görevlerde bulundu. Akademik çalışmalarının yanı sıra Bütün Şehir, Kent Kültürü, Mor Taka, Yolcu ve Hece dergilerinde sanat, estetik, kültür, sinema ve eğitim yazıları yazdı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Şubesi ve Samsun Dost Stratejik Düşünce ve Araştırma Merkezinin (Dost-SAM) kurucu başkanlıklarını yaptı. Gençoğlu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yarı zamanlı öğretim üyeliğine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
Doç. Dr. Adnan BOYACI
1970 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de, lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Yüksek lisans öğrenimini aynı üniversitede Eğitim Sosyolojisi alanında, doktora öğrenimini ise Anadolu Üniversitesinde Eğitim Yönetimi alanında yaptı. Türkiye’de farklı üniversitelerde eğitim yönetimi, okul yönetimi ve öğretmen yetiştirme konularında lisansüstü düzeyde dersler verdi. 2005- 2009 yılları arasında rektör danışmanlığı, üniversite kalite kurulu üyeliği yaptı.2009-2013 yılları arasında Uluslararası Eğitim Planlamacıları Topluluğu (International Society of Educational Planning-ISEP) yönetim kurulunda üye, 2008-2011 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında uzman danışman, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığında çeşitli projelerde uzman araştırmacı ve koordinatör olarak görev yaptı. Avrupa Birliği projelerinde araştırmacı ve koordinatör olarak çeşitli görevlerde bulundu. 2014 yılından itibaren UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliğini ve Eğitim Komitesi Başkanlığını sürdürmektedir. 2019-2023 11. Kalkınma Planı, Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Başkanı olarak görev yapmakta olup Paris UNESCO Genel Merkezinde 39. Genel Konferansında Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına 198 ülkenin yer aldığı Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir. 15 Mart 2018 tarihi itibariyle Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Hedefleri’nin yönetim, koordinasyon izleme ve yayılımından sorumlu Yönlendirme Komitesine Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerinin oluşturduğu 27 ülkeyi temsilen seçildi ve halen bu görevini sürdürmektedir.
Prof. Dr. Selçuk ÖZDEMİR
Lisans ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi, (1996) Yüksek Lisans ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Programı (2001) Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojileri (2005) İş Deneyimi Gazi Ün. Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Profesör., 2018- Gazi Ün. Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Doçent., 2011- 2018 Gazi Ün. Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Yard.Doç., 2007 - 2011 Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitime Destek Projesi İzleme Araştırması. Ulusal Danışman, 2007 Gazi Ün. Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Öğretim Görevlisi, 2002-2007. Milli Eğitim Bakanlığı Formatör Öğretmen Yetiştirme Hizmetiçi Eğitimi, Eğitim Uzmanı, 2002 ODTÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Araştırma Görevlisi, 1998 - 2002 Gazi Üniversitesi Vakfı Özel İlköğretim Okulu, Yarı Zamanlı Bilgisayar Öğretmeni, 2001 MEB Atatürk Lisesi, Yarı Zamanlı Bilgisayar Öğretmeni, 2000 YÖK EĞİTEN II Eğiticilerin Eğitimi Projesi, Eğitim Uzmanı, 1999, ODTÜ - Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Formatör Öğretmen Yetiştirme Hizmetiçi Eğitimi, Eğitim Uzmanı, ODTÜ - Ankara 1998 EXECUTRAIN İstanbul Ofisi, Eğitim Uzmanı, 1997. ODTÜ Geliştirme Vakfı Koleji Bilgi İşlem Uzman Yardımcısı, 1996.
Prof. Dr. Tuncay ERGENE
1964 yılında Ankara’da doğmuştur. Eğitim Bilgileri Post Doktora, Harvard University, School Of Public Health, Counseling And Guidance, Amerika Birleşik Devletleri 2002 - 2002 Doktora, Ohio University, School Of Education, Counselor Education And Supervision, Amerika Birleşik Devletleri 1996 - 1999 Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik, Türkiye 1986 - 1990 Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Abd, Türkiye 1982 - 1986 Yabancı Diller İngilizce, C1 İleri Araştırma Alanları Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Eğitim Bilimleri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Akademik Unvanlar / Görevler Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2011 - Devam Ediyor Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2007 - 2012 Yrd. Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2005 - 2007 Öğretim Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2001 - 2005 Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 1989 - 2001 Mesleki Deneyim MYO Müdürü, Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, 2011 - 2015 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 2012 - 2012 Enstitü Müdür Yardımcısı, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 - 2011