24.06.2020 - Çarşamba
I. OTURUM
Açılış
Açılış Konuşmalar
Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Fahri ACAR’ın Konuşmaları
10.15 Milli Eğitim Bakanı Sn. Prof. Dr. Ziya SELÇUK’un Konuşmaları
Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU
Öğle Arası
Dr. Öğretim Üyesi Nesrullah OKAN

24.06.2020 - Çarşamba

I. OTURUM

10.00 Açılış

Açılış Konuşmaları

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Sn. Fahri ACAR’ın Konuşmaları

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Fahrettin TİLKİ’nin Konuşmaları

Artvin Valisi Sn. Yılmaz Doruk’un Konuşmaları

10.15 Milli Eğitim Bakanı Sn. Prof. Dr. Ziya SELÇUK’un Konuşmaları

11.15 Davetli Konuşmacı - Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU

Pandemi Döneminde Aile Tutumları

12.15 Davetli Konuşmacı - Prof. Dr. Selçuk ÖZDEMİR, Gazi Üniversitesi

Tekno Burjuvazi ve Öğrenmenin Kök Hücresi

13.00 Öğle Arası

II. OTURUM

13.30 Davetli Konuşmacı - Doç. Dr. Gina Aurora NECULA, Galati Üniversitesi

Çok Kültürlülük, Yabancılara Anadil Öğretimi ve Covid-19 Sonrası Beklentiler

14.50 Bildiri Sunumu - Dr. Öğretim Üyesi Nesrullah OKAN

Pandemi Sürecinde Yapılan Online Derslerin Verimliliğinin İncelenmesi ve Yüz Yüze Yapılan Derslerle Karşılaştırmasının Yapılması

15.15 Davetli Konuşmacı - Prof. Dr. A. Sibel TÜRKÜM, Anadolu Üniversitesi

Salgın Krizi İle Keşiflerimiz; Hoşlansak da Hoşlanmasak da…

16.00 Bildiri Sunumu - Oğuzhan UZUN

Kırsal Yerleşmelerde Yürütülen Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Bir Değerlendirme

16.20 Bildiri Sunumu - Nihat ÖZGÜLER

Ülkemizde Uzaktan Eğitim (EBA) Sisteminin Yeterlilik Ve Sınırlılıkları- Öğretmen Ve Öğrenci Açısından Değerlendirilmesi

16.40 Bildiri Sunumu - Sebiha KARTALCI

Covid-19 Nedeniyle Geçilen Uzaktan Eğitim Süreci Hakkında Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri

17.00 Bildiri Sunumu - Arş. Gör. Mustafa CEYLAN

Covid-19 Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin Öğrenci Görüşleri

17.20 Bildiri Sunumu - Arş. Gör. Dr. Sezan SEZGİN

COVID-19 Pandemi Sürecinde Acil Uzaktan Eğitim Sorunlar ve Öneriler

17.40 Bildiri Sunumu - Şerife BEKTAŞ

Pandemi Sürecinde Sosyal Bilgiler Dersinin Önemi Ve Uzaktan Eğitimde Sosyal Bilgiler Dersi

18.00 Bildiri Sunumu - Seçkin YILDIZ

Eba Tv’de Yayınlanan Beden Eğitimi Etkinliklerinin Veli ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleriyle Değerlendirilmesi

18.30 Davetli Konuşmacı - Dr. Paul HOARD, Midamaerica Nazarene Üniversitesi

Covid-19 Öğrencilerin Yeni Fikirleri Eleştirel Olarak Değerlendirme Becerilerini Nasıl Etkiler?

19.15 Bildiri Sunumu - Sevgi YILMAZ,Muhammed Ali ERMAN,Ersan UZ,Hakan KARAMAN

Uzaktan Eğitim Sisteminin Informal Öğrenme Ortamları Açısından Pest Analizi Yönüyle İrdelenmesi

25.06.2020 - Perşembe

III. OTURUM

10.00 Davetli Konuşmacı - Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem GENÇOĞLU

Uzaktan Eğitim Sürecinin Temel Eğitim Politikalarına Yansımaları

10.50 Bildiri Sunumu - Prof. Dr. Şebnem İNGEÇ

Pandemi ve Pandemi Dönemi Fizik Eğitimi Algısı

11.10 Bildiri Sunumu - Dr. Volkan Hasan KAYA

A New Vision in Science Education: Environmental Stem Education And Professional Development in The Times Of Covid-19

11.30 Bildiri Sunumu - Dr. Ceyhun AKYOL

Uzaktan eğitim uygulamalarının turizm eğitimine etkisi

11.50 Bildiri Sunumu - Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Fatih YILMAZ

Covid-19 Pandemi Sürecinde Psikolojik Sağlık

12.15 Öğle Arası

IV. OTURUM

13.00 Davetli Konuşmacı - Prof. Dr. Tuncay ERGENE, Hacettepe Üniversitesi

Covid-19 Pandemi Sürecinin PDR Hizmetlerine Yansıması

13.45 Bildiri Sunumu - Dr. Öğretim Üyesi Begüm SATICI

Kovid-19 Korkusuna Yönelik Betimsel Çalışma

14.15 Davetli Konuşmacı - Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Neden Proje Tabanlı Öğrenme?

15.00 Bildiri Sunumu - Eser KARAL

Salgın Hastalık Döneminde Algılanan Sosyal Desteğin Bireylerin Psikolojik Sağlamlığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

15.20 Bildiri Sunumu - Arzu KALINCI DÜNYA

Çığlık Atıyorum Duy Beni

15.40 Bildiri Sunumu - Gülşah CANDEMİR KARABURÇ, Prof. Dr. Gürhan CAN

COVID-19 Korkusu ile Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Arasındaki İlişki

16.00 Davetli Konuşmacı - Nurten AKKUŞ, 2018 Global Teacher Prize Top 10 Finalisti

Geleceğin Eğitiminde Küresel Öğretmenlik Becerileri

16.45 Bildiri Sunumu - Mehmet Önder KARACAOĞLU, Elha Sıla KARACAOĞLU

Dil Bilgisi Öğretiminde Otantik Öğrenme Materyali : Fiilimsilerin Şarkı Sözleriyle Öğretimi

17.05 Bildiri Sunumu - Dr. Öğretim Üyesi Mehmet SARIÇALI

Covid - 19 Pandemisi Sürecinde Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Yaşayabilecekleri Varoluşsal Kaygı ve Bu Kaygının Olası Yansımaları

17.25 Bildiri Sunumu - Dr. Zübeyde Ender SARIÇALI

Pandemi Sürecinde Okul Çağındaki Bireylerde Birincil , İkincil Duyguların Deneyimlenmesi ve Duygu Düzenleme

17.40 Bildiri Sunumu - Melek CANDEMİR

Özel Yetenekli Öğrencilerin Pandemi Sürecinde Günlük Rutinleri İle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki

18.00 Davetli Konuşmacı - Dr. Melek KERİMOVA, Khazar University

Covid-19 Sürecinde Üniversite öğrencilerinin Psikolojik Belirtilerinin İncelenmesi ve Eğitime Yansımaları

18.45 Bildiri Sunumu - Eğlem GÜVEN

Covid -19 Salgını ve Okulöncesi Dönem Çocukları

19.05 Bildiri Sunumu - Meral ZENGİN

Covid-19 Sürecinde Görsel Sanatlar Dersi Doğa Farkındalığı Eğitimi- Göçmen Kuşlar

19.25 Bildiri Sunumu - Doç. Dr. Ümit KUL

Pandemi Sürecinde Öğretmenlerin Web 2.0 Öz-Yeterlilik İnanışları

26.06.2020 - Cuma

V. OTURUM

10.00 Davetli Konuşmacı - Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan BOYACI

Covid-19 Sonrası Öğretmen Yetiştirme

10.45 Bildiri Sunumu - Gürhan DİKMEN

Pandemi Döneminde Öğretmenlerin Kişisel ve Mesleki Gelişim Alanlarındaki İhtiyaçların Uzaktan Eğitim Yoluyla Giderilmesi

11.15 Davetli Konuşmacı - Prof. Dr. Hasan Haluk ERDEM, Ankara Üniversitesi

Covid-19 Sonrası Eğitimde Dönüşüm

12.00 Bildiri Sunumu - Murat ÇAKIN, Dr. Öğretim Üyesi Ebru Külekçi Akyavuz

Covıd-19 Süreci Ve Eğitime Yansıması Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

12.30 Öğle Arası

VI. OTURUM

13.00 Davetli Konuşmacı - Prof. Dr. Elizbar ELİZBARASHVİLİ, Gürcistan Tarım Üniversitesi

Covid-19 Sürecinde Kimya Eğitimi ve Kimya Olimpiyatlarının Geleceği

13.45 Bildiri Sunumu - Hatice RİZELİ

Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları Sergileme Düzeylerinin Okul Türüne Göre Değerlendirilmesi

14.15 Davetli Konuşmacı - Prof. Dr. M. Engin DENİZ, Yıldız Teknik Üniversitesi

Pandemi Sürecinde Psikolojik Danışmanların Rolü

15.00 Bildiri Sunumu - Mustafa Veyi̇s Sezgi̇n, İsmail ÖZKAN, Uğur ÜÇOK

Uzaktan Eğitimin Ölçme-Değerlendirme Boyutu

15.20 Bildiri Sunumu - Öğr. Gör. Yeliz YAZICI

Pandemics and education pre and post COVID-19 era of language teaching practices

15.40 Bildiri Sunumu - Nihat ÖZGÜLER

Mülteci Öğrencilerin Eğitimi, Öğretmen Yeterliliği Ve Entegrasyon Çalışmaları

16.00 Davetli Konuşmacı - Prof. Dr. Peter LEVINE, Boston Tufts Üniversitesi

Covid-19’un Yüksek Öğrenime Yansımaları

16.45 Bildiri Sunumu - Öğr. Gör. Nurcan ERDOĞAN

Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Pandemi Dönemi Davranış, Fiziksel Aktivite, Zaman Yönetimi ve Uzaktan Eğitim Uygulamasına Yönelik Memnuniyetin Değerlendirilmesi

17.05 Bildiri Sunumu - Çelebi KALKAN

STEM Eğitiminin Covid-19 Sürecinde Etkin Kullanımı: eTwinning Mission X Projesi Örneği

17.25 Bildiri Sunumu - Öğr. Gör. Hakan TAŞKAYA

New Path in Education Distance Learning Tools

17.45 Bildiri Sunumu - Öğr. Gör. Elif SABANCI POLAT

Grafik Tasarımı Geleneksel Eğitim Ortamlarına Alternatif olarak Sanal Sınıflar

18.05 Bildiri Sunumu - Faruk GÜLHAN

Eğitimde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Zekâ Oyunlarının Eğitime Güçlü Yansımaları

18.25 Bildiri Sunumu - Gülden GEVHER ÖZ

Sinemanın Eğitim Amaçlı Kullanılması: Eba (Eğitim Bilişim Ağı) İçeriğindeki Kısa Metraj Filmlerin Çözümlemesi

18.45 Bildiri Sunumu - Serdar BOMBACI

Geleneksel Halk Danslarımızın Dijital Ortamda Öğretiminin, Corona Virüs Salgını Sürecinde Kullanımı Örnekleminden Hareket İle; Salgın Sonrasında Da Uygulanabilirliği Bağlamında Görüşler Ve Öneriler

19.05 Bildiri Sunumu - Sezer KÖSELER

Turizm Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımlarının Akademik Başarılarına Etkisi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

Kapanış