Doç. Dr. Piotr BOROWSKİ

Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Mühendisliği Bölümünde çalışmaktadır. Borowski, işletmelerin Yönetimi ve Stratejik Yönetimi, Sürdürülebilir kalkınma konularında araştırmalar yürütmektedir. Afrika ülkelerinin kalkınmasıyla ilgilenmektedir. Mevcut projeleri biyoyakıt pazarı, enerji teknolojisi ve Stratejik yönetimleri üzerinedir.