Doç. Dr. Salih RAKAP

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında sınıf öğretmeni olarak görev yapmış, 2004 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bursunu kazanarak yüksek lisans ve doktora eğitimi görmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiştir. Doktora eğitimi sırasında, Amerikan federal hükümeti tarafından desteklenen üç farklı projede araştırma görevlisi ve proje koordinatörü olarak çalışmış ve 2013 yılında özel eğitim alanındaki doktora eğitimini erken çocukluk ve ölçme ve değerlendirme alanlarında yan alan derecesi alarak tamamlamıştır. 2013-2014 yıllarında University of Florida’ya bağlı Anita Zucker Erken Çocukluk Çalışmalarında Mükemmeliyetçilik Merkezi’nde doktora sonrası araştırma çalışmaları yürütmüş ve Haziran 2014’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Dr. Rakap’ın bilimsel dergilerde yayımlanmış birçok makalesi ve kitap bölümü ile ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulan çok sayıda bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca Dr. Rakap, TÜBİTAK ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde yürütücülük yapmış ve farklı rollerde görev almıştır.