Dr. Sheyda MAHARRAMOVA

Şeyda Maharramova 1969 yılı Azerbaycan’ın Karabağ bölgesi doğmuştur. İlk ve ortaokulu Karabağ’da bitirdi. 1991 yılında Bakü Devlet Üniversitesi'nin Biyoloji Fakültesi’nden mezun oldu. 1991-2018 yıllarında Azerbaycan Bilim Akademisi'nin Zoolojik Araştırma Enstitüsü'nün Entomoloji bölümünde çalıştı. 1997 yılında Azerbaycan Bilim Akademisi'nin Entomoloji bölümünün yüksek lisans programından mezun oldu. Entomoloji anabilim dalında PhD derecesini kazanmıştır. 2016-2019 yıllarında Azerbaycan Bilim Akademisi'nin yüksek lısans program öğrencilerine Entomoloji dersinden eğitim verdi. 2018 yılından Azerbaycan Gıda Güvenliği Enstitüsü'nde Merkez Bitki Sağlığı Laboratuvarı’nda bölüm başkanı görevinde çalışmaktadır. Burada genç personele uzmanlık eğitimi vermektedir. Çalıştığı yıllarda birçok ulusal kongre ve sempozyumlara sözlü bildiri ve posterlerle katılmıştır.