Prof. Dr. Derya UNUTMAZ

Derya Unutmaz, tıp doktorluğu unvanını İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1991 yılında aldı. İsviçre'nin Basel kentinde Novartis' in immünoloji bölümünde, İtalya, Siena'daki Novartis ve Chiron Corporation'ın İmmünobiyoloji Araştırma Enstitüsü ve New York Üniversitesi Skirball Enstitüsü' nde doktora ve doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. 1999 yılında Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesine mikrobiyoloji ve immünoloji doçenti olarak yükseldi. 2006'da New York Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne mikrobiyoloji doçenti olarak atandı, daha sonra bunlara tıp ve patoloji bölümleri eklendi. Araştırmaları şimdiye kadar 21 binden fazla atıf alan Derya Unutmaz, yediden fazla ödülü ve çeşitli patentleri olan bir bilim insanımızdır. 2014 yılından itibaren Jackson Laboratuvarı Genomik Tıp bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır.