Prof. Dr. Richard C. SCHULTZ

Lider, Agroekoloji Sorun Ekibi, Leopold Sürdürülebilir Tarım Merkezi, 1991-2002. Doğal Kaynak Ekolojisi ve Yönetimi Profesörü, Iowa Eyalet Üniversitesi, 1982 Orman Mühendisliği Bölümü Doçent, Iowa Eyalet Üniversitesi, 1979-1982. Orman Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi, Georgia Üniversitesi, 1972-1979. Iowa Ulaştırma Bakanlığı Çevre Koordinasyon Bölümü Başkanı, 1971-1972. Prof. Dr. Richard C SCHULTZ’un mesleki ilgi alanları arasında nehir kıyısı ekolojisi, yönetimi ve restorasyonu, özellikle tarımsal peyzajlarda, hidrolojide ve topraklarda, tarımsal ormancılık yer almaktadır. Araştırma vurgusu, nokta kaynaklı olmayan kirleticilerin ekili arazilerden ve meralardan bitişik akarsulara olan etkisini azaltan ve etkisini iyileştiren nehir kıyı yönetim sistemlerinin tasarımına ve işlevine odaklanmaktadır. Şu anda, nehir kıyı tamponlarının dere kıyısı stabilitesi üzerindeki etkisini araştırmaktadır.