Prof. Dr. Zeliha Koçak TUFAN

Ağustos 1977, Wedel doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1994 yılında başladığı tıp eğitimine 1999 yılından sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde devam etti. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aldı. Leiden Üniversitesi’nde parazitoloji alanında misafir araştırmacı olarak bulundu. İtalya, Portekiz gibi farklı ülkelerde immünoloji ve viroloji kurslarına katıldı. Almanya, Macaristan ve Oxford Üniversitesinde gözlemci olarak bulundu. 2012 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne geçti ve aynı yıl doçentlik unvanını aldı. Japonya Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol Merkezi ile ortak eğitim faaliyetleri yaptı. Profesörlük titrini 2018 yılında almıştır. Tufan’ın 60’ın üzerinde akademik yayını, 100’ün üzerinde bildirisi bulunmaktadır. Tufan, 2015 yılı Ocak ayında YÖK Genel Kurul Üyeliği’ne, 2016 yılı Kasım ayında YÖK Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Halen bu görevde bulunan Tufan, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinasyon Komisyonu ve Engelli Çalışma Grubunun yürütücülüğünü yapmaktadır. Dezavantajlı gruplara yönelik olarak Engelsiz Üniversiteler Ödüllerini hayata geçirmiş, mülteci akademisyenleri konu alan Ortadoğu’da Akademik Mirası Koruma Projesini yürütmüştür. Eğitim Komisyonu, Sağlık Komisyonu ve Proje Komisyonu üyesidir. Sağlık Meslekleri Kurulu, HIV-AIDS Danışma Kurulu ve TÜSEB Yürütme Kurulu Üyeliği yapmıştır. Halihazırda SB Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olmakla birlikte, 2013 yılından beri Grip Bilim Kurulu üyesidir.