Uzm. Marika ZVİADADZE

Marika Zviadadze, 20 Nisan 1969'da Tiflis, Gürcistan’da doğdu. Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nden dilbilimci olarak mezun oldu. Gürcistan Teknik Üniversitesi Mühendislik Ekonomisi, Medya Teknolojisi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. GTÜ Uluslararası İlişkiler ve Standartlar Ofisi'nde Uluslararası İlişkiler Grup Başkanıdır. Zviadadze, Erasmus+ ve diğer hareketlilik proje ve programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlayarak uygun yabancı kurumlarla iş bağlantıları sağlar. Proje Yönetimi ve İş İletişimi ve Sunum Becerileri alanlarında çeşitli sertifikaları vardır. M. Zviadadze çeşitli yerel ve uluslararası konferanslara katılımıştır. Marika Zviadadze, çeşitli bilimsel makaleler kalem almıştır.