BİLİM KURULU • Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ, Artvin Çoruh Üniversitesi• Prof. Dr. Enver TÖRE, Artvin Çoruh Üniversitesi• Prof. Dr. Hacı Mustafa ERAVCI, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi• Prof. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU, Artvin Çoruh Üniversitesi• Prof. Dr. Selma YEL, Gazi Üniversitesi• Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi• Prof. Dr. Derya UNUTMAZ, ABD Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı• Prof. Dr. Richard C. SCHULTZ, Iowa State Üniversitesi• Prof. Dr. Murat ALTUN, Uludağ Üniversitesi• Prof. Dr. Besim ÖZCAN, Atatürk Üniversitesi• Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR, Atatürk Üniversitesi• Prof. Dr. Erdoğan TEZCİ, Balıkesir Üniversitesi• Prof. Dr. Eyüp ARTVİNLİ, Eskişehir Üniversitesi• Prof. Dr. Feray KÖÇKAR, Balıkesir Üniversitesi• Prof. Dr. Gonca Gül ÇELİK, Çukurova Üniversitesi• Prof. Dr. İnayet AYDIN, Ankara Üniversitesi• Prof. Dr. Tuncay ERGENE, Hacettepe Üniversitesi• Prof. Dr. Selçuk ÖZDEMİR, Gazi Üniversitesi• Prof. Dr. İbrahim YEREBAKAN, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi• Prof. Dr. Mehmet TAKKAÇ, Atatürk Üniversitesi• Prof. Dr. Nuri YAVUZ, Artvin Çoruh Üniversitesi• Prof. Dr. Nusrettin BOLELLİ, Bingöl Üniversitesi• Prof. Dr. Murat TAŞDAN, Kafkas Üniversitesi• Prof. Dr. Yücel ÖKSÜZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi• Doç. Dr. Zeki AKSU, Artvin Çoruh Üniversitesi• Doç. Dr. Kerem COŞKUN, Artvin Çoruh Üniversitesi• Doç. Dr. Mustafa CANSIZ, Artvin Çoruh Üniversitesi• Dr. Öğrt. Üyesi Kemal AFACAN, Artvin Çoruh Üniversitesi• Doç. Dr. Sedat BAHADIR, Artvin Çoruh Üniversitesi• Doç. Dr. Yaşar BARUT, Ondokuz Mayıs Üniversitesi• Doç. Dr. Zeynep AYVAZ TUNCEL, Pamukkale Üniversitesi• Doç. Dr. Mustafa SEVER, Ankara Üniversitesi• Doç. Dr. Hatice Gözde ERTÜRK KARA, Aksaray Üniversitesi